Sekret Rodziny Von Graffów

RUR 491.08

В наличии
4.9 звезд, основано на 25 отзывах

Описание

Współczesny Berlin

Czy uda im si odkry , kim w rzeczywisto ci jest Hans von Graff

W Polsce, w poszukiwaniu informacji na temat wojennych los w swoich przodk w, pomagaj jej historyk Andrzej i archiwista Alfred

Czy na tyle, by wyzna uczucia Ka dy dzie przynosi bohaterom zaskakuj ce wiadomo ci, a wydarzenia sprzed ponad siedemdziesi ciu lat zmieniaj ich spojrzenia na wsp czesno

Nastawiona sceptycznie do spe nienia yczenia dziadka, Maria von Graff ostatecznie udaje si do Zamo cia miasta, kt re ma by kluczem do rozwi zania tajemnicy z przesz o ci

Wsp lne odkrywanie historii rodu zbli a do siebie Mari i Andrzeja

miertelnie chory nestor arystokratycznego rodu zwierza si wnuczce z k opot w i zwraca si do niej z nietypow pro b

Похожие товары